Mechanické tlakoměry ( manometry )

Indikační tlakoměry pro měření relativního, absolutního a diferenčního tlaku se systémy na principu Bourdonova pera, membrány, kapslové pružiny a vlnovce s měřícími rozsahy od 0 ...2,5 mbarů do 0 ...4000 barů. Přesnost indikace měřené hodnoty činí až 0,1%. Manometry skýtají i možnost vybavení mechanickými a elektrickými přídavnými zařízeními kombinované s tlakovými čidly nejrůznějších provedení.

Membránová, trubková a jazýčková tlaková čidla jsou přizpůsobena v kombinaci se snímači a převodníky tlaku pro nejobtížnější prostředí. Nasazení je možné při extrémních teplotách, v agresivních, silně korozních, heterogenních a toxických měřených látkách v rozsahu od -90 °C do +400 °C a při tlaku od 10 mbarů do 1600 barů.