Odporové snímače teploty

typ

popis

TR 001

měřící vložka pro odporový snímač teploty, tuhá

• pro všeobecné průmyslové použití do max. 400°C

• standardně Ø 6 a 8 mm v norm.délkách, ochranná trubka měřicí vložky

  z CrNi-oceli 1.4571

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

• též v nevýbušném provedení EEx i (jiskrově bezpečné)

• náhradní měřicí vložka pro typy TR200 až TR501

TR 002

měřicí vložka pro odporový snímač teploty, ohebná

• pro použití v náročných podmínkách do max. 600°C,

  ve výjimečných případech do 850°C

• přednostně pro nasazení v zařízeních v chemii a petrochemii

• standardně:Ø 3 a 6 mm

                   ( Ø 8 a 10 mm s nasunutou objímkou na měřicím hrotě)

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

• též v nevýbušném provedení EEx i (jiskrově bezpečné)

• náhradní měřicí vložka pro typy TR200 až TR501

TR 101

kabelově odporový snímač teploty

• pro všeobecné průmyslové měření teploty do 250 °C 

• k zasunutí a zašroubování do strojů a zařízení

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

TR 200

odporový snímač teploty bez ochranné jímky

• k vestavění do ochranné jímky, měřicí vložka Ø 3, 6 a 8 mm

• použití ve všech oblastech měření teploty do 600 °C, 

  ve výjimečných případech do 850 °C

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

• též v nevýbušném provedení EEx i (jiskrově bezpečné)

• možnost vestavění převodníku teploty do připojovací hlavice

TR201

odporový snímač teploty k zašroubování

• pro přímé vestavění do nádrží a potrubí, pro plynné a kapalné látky

• použití ve všech oblastech měření teploty do 600°C, 

  ve výjimečných případech do 850 °C

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

• ochranná jímka: přednostně Ø 9, 11 a 12 mm s CrNi-oceli 1.4571

• materiály odolné proti korozi ze slitin Ni a NiCr jakož i povlaky odolné

  proti korozi nebo proti opotřebení na poptávku

• též v nevýbušném provedení EEx i (jiskrově bezpečné)

• možnost vestavění převodníku teploty do připojovací hlavice

TR301

odporový snímač teploty s návarem

• pro přímé zavaření do procesů s max.teplotou 600°C, 

  ve výjimečných případech max. 850 °C

• přednostně: pro vestavění bez mrtvého prostoru v potravinářském průmyslu

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

• též v nevýbušném provedení EEx i (jiskrově bezpečné)

• možnost vestavění převodníku teploty do připojovací hlavice

TR 302

navařovací odporový snímač teploty s ochrannou jímkou z plného materiálu

• k navaření do nádrží a potrubí, pro plynné a kapalné látky

• použití při nízkých a vysokých tlacích,

  převážně v energetice a v tepelných elektrárnách

• 1 x Pt 100 nebo 2 x Pt 100 v 2-, 3- nebo 4-vodičovém zapojení

• též v nevýbušném provedení EEx i (jiskrově bezpečné)

• možnost vestavění převodníku teploty do připojovací hlavice