Elektronické tlakoměrné přístroje

 

Snímače a převodníky tlaku pro měření přetlaku absolutního a diferenčního tlaku s piezoelektrickými,

magnetickými a indukčními senzory a se senzory na principu tenkých vrstev.

Měřící rozsahy od 0 ... 0,6 mbarů a 0 ... 7000 barů. Normované proudové nebo napěové výstupní signály.

Digitální a analogové ukazatele a registrační přístroje, kalibrátory tlakoměrů.