manometry a teploměry

 

 

  naše nabídka:

laboratorní plast

laboratorní sklo

laboratorní porcelán

teploměry laboratorní, technické, elektronické, vlhkoměry, hustoměry

laboratorní

plast

laboratorní

sklo

laboratorní

porcelán

teploměry

laboratorní

pomůcky

laboratorní přístroje

filtrace

měřící

přístroje

laboratorní

nábytek

laboratorní přístroje  

laboratorní  chemikálie

na požádání zašleme nabídku